BẢNG QUẢNG CÁO CHỮ NỔI ALUMINIUM – TÔN

Bảng quảng cáo chữ nổi là hình thức quảng cáo rất thông dụng, kết hợp với nền aluminium, kính.. thể hiện logo, thương hiệu sản phẩm.
Chất liệu được sử dụng chủ yếu là Mica, Inox, Đồng, Aluminium, Gỗ…